de flag

Auf Deutsch  (nemško)

Warum nach Slowenien fahren?                 Ein wenig über mich...

Erika Ropret - turisticna vodnicaERIKA ROPRET, turistična vodnica

  • po končanem šolanju sem se zaposlila v kadrovski službi velikega podjetja v Kranju
  • ob delu sem obiskovala različne strokovne in tudi jezikovne tečaje: računalniški ter tečaji angleškega, nemškega in ruskega jezika, srbohrvaško sem se učila v osnovni šoli v času Jugoslavije; po opravljenem tečaju in izpitih na GZS sem pridobila nov poklic turistične vodnice, tam smo vodniki tudi vodeni v njihovem registru
  • tuje turiste trenutno lahko vodim v hrvaškem in nemškem jeziku
  • letno obnavljam uradno dovoljenje za delo turističnega vodenja v Italiji, Avstriji in Hrvaški
  • poleg državne licence imam tudi licenco lokalne turistične vodnice za območje Gorenjske
  • POD za Avstrijo, Italijo in Hrvaško
  • vodila sem že precej skupin s posebnimi potrebami in tudi otroke iz socialno ogroženih družin, za kar je potrebno imeti poseben pristop in odnos do njih

 

 Moje poslanstvo: približati in pokazati ljudem tisto, kar želijo slišati in videti na izletu ali potovanju